Theresa Calpotura Kanta Filipina

VG1018 Theresa Calpotura
Kanta Filipina
Compositions, arrangements & transcriptions of Bayani Mendoza de Leon.

 1. Maglalatik (Coconut Meat Gatherers) -Traditional, arr. Bayani Mendoza de Leon
 2. Paalam Sa Pagkadalaga (Farewell To Maidenhood) - Traditional, trans. Bayani Mendoza de Leon
 3. Batikusan (Skirmish) - Bayani Mendoza de Leon (b. 1942)
 4. Tahip-Puso (Fluttering Heart) - Bayani Mendoza de Leon
 5. Parang Kahapon Lamang (It Seems Only Yesterday) - Bayani Mendoza de Leon
 6. Mutya ng Pasig (Maiden Of The Pasig River) - Nicanor Abelardo (1893-1934), trans. Bayani Mendoza de Leon
 7. Talagad (Merciful) - Bayani Mendoza de Leon
 8. Marangal na Dalit (Noble Air of the Tagalog Nation) - Julio Nakpil (1867-1960), trans. Bayani Mendoza de Leon
 9. Sa Umaga (In The Morning) - Lucio D. San Pedro (1913-2002), trans. Bayani Mendoza de Leon
 10. Pastores a Belen (Shepherds to Bethlehem) - Jose P. Rizal (1861-1896), arr. Bayani Mendoza de Leon
 11. Sa Pinto ng Langit (At Heaven's Door) - Leon Ignacio (1882-1967), trans. Bayani Mendoza de Leon
 12. Pandangguhan (Dancing the Fandango) - Traditional, arr. Bayani Mendoza de Leon